silueta
CZSKEN
fb
 O NÁS uchoLISPP PRENCAREuchoP PODPORA  DATA PRENCARE  UŽITEČNÉ INFORMACE  KONTAKT 
• Jak pomáhá PrenCare™• Jak získám PrenCare™?• Historie a vznik• Těhotenství a porod

INTEGROVANÝ SYSTÉM PRENATÁLNÍ PÉČE PRENCARE



HISTORIE VÝVOJE SYSTÉMU PRENCARE

Myšlenka vývoje a výroby českého přenosného zařízení na sledování děložní činnosti v poslední třetině těhotenství se zrodila v hlavě uznávaného gynekologa už přibližně začátkem nového tisíciletí.

Impulzem pro vznik takového zařízení byla studie prováděná na přelomu 70. a 80. let 20. století na souboru vybraných těhotných žen s rizikem předčasného porodu v USA týmem MUDr. Michaela Katze. Ženy byly dlouhodobě sledovány doma zařízením pracujícím na podobném principu jako PrenCare™. To znamená dlouhodobé domácí monitorování děložní činnosti, záznam dat a následný přenos těchto dat lékaři k vyhodnocení. Výsledky byly vynikající. Došlo k pronikavému snížení frekvence předčasných porodů.

Nevýhodou byly nedostatečně rozvinuté technologie a v tehdejší době problémový přenos dat. S tím souvisely v té době příliš vysoké náklady. A tak studie zůstala dlouho nevyužita v praxi.

Až zlínský gynekolog, MUDr. Pavel Baran, skvělý specialista na riziková těhotenství, ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Korcem (majitelem firmy Medetron s.r.o.), který se ujal organizace vývoje technického a SW řešení, dokázali oživit tento nápad. K původnímu prostému monitorování děložní činnosti byl přidán ještě záznam pohybové aktivity těhotné a tím se dostala využitelnost takového zařízení na zcela novou úroveň. Zdárného dokončení projektu se ale ani jeden z jeho duchovních otců nedožil.

Po ukončení vývoje prošel Integrovaný systém prenatální péče PrenCare™ úspěšně testy v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí, klinickými testy a získal všechny potřebné atesty a povolení.


Prencare