silueta
CZSKEN
fb
 O NÁS uchoLISPP PRENCAREuchoP PODPORA  DATA PRENCARE  UŽITEČNÉ INFORMACE  KONTAKT 
• Jak pomáhá PrenCare™• Jak získám PrenCare™?• Historie a vznik• Těhotenství a porod

INTEGROVANÝ SYSTÉM PRENATÁLNÍ PÉČE PRENCARETěhotenství a porod

Těhotenství není nemoc, i když tak bývá někdy v dnešní době chápáno. Je to období života ženy, kdy v jejím organizmu dochází k vývoji plodu, tedy prostě jiný stav. Přechodem z prostředí uvnitř dělohy do prostředí mimomateřského v době porodu se z plodu stává novorozenec.

Většina těhotenství probíhá fyziologicky. U jedné čtvrtiny až třetiny těhotných se však vyskytují rizikové faktory, které mohou ovlivnit průběh těhotenství. V krajním případě mohou vést tyto faktory až k předčasnému porodu.

Za předčasný se považuje porod, který proběhl před dokončením 37. týdne těhotenství. Lékařská věda v posledních letech ale výrazně pokročila a životaschopnost plodu byla proto stanovena už na 24. týden těhotenství.

A jak vše souvisí s ISPP PrenCare™? Statisticky byla prokázána velmi vysoká souvztažnost mezi daty o děložní aktivitě a bezprostředně hrozícím předčasným porodem. Možnost dlouhodobého monitorování děložní činnosti v druhé polovině těhotenství doma i v zaměstnání tak dává nový nástroj pro sledování vybraných těhotných žen a dřívější záchyt a léčbu nežádoucích změn děložní činnosti. A to v mnoha případech bez nutnosti hospitalizace nebo aspoň s jejím výrazným zkrácením.


motýli