silueta
CZSKEN
fb
 O NÁS uchoLISPS PRENCAREuchoP PODPORA  DATA PRENCARE  UŽITOČNÉ INFORMÁCIE  KONTAKT 
• Ako pomáha PrenCare™• Ako získam PrenCare™?• História a vznik• Tehotenstvo a pôrod

Integrovaný systém prenatálnej starostlivostiAKO POMÁHA PRENCARE™

Ako Prencare™ funguje?

Integrovaný systém prenatálnej starostlivosti PrenCare ™ je založený na použití kontinuálnej externej tokografie v nadväznosti na pohybovú aktivitu tehotnej.

Systém PrenCare ™ sa skladá z malého mobilného snímača, ktorý sa pomocou elastického pásu pripevňuje priamo na brucho nastávajúcej mamičky a SW aplikácie. Mobilný snímač monitoruje maternicovú aktivitu a pohybovú aktivitu tehotnej a získané dáta ukladá do pamäte. Prenos dát lekárovi prebieha pripojením snímača k počítaču alebo šikovnému telefónu po Internete. Tehotná je vybavená SW aplikáciou pre prenos dát, jej gynekológ SW aplikáciou pre príjem a vyhodnotenie nameraných údajov.

Čo sa deje pri samotnom monitorovaní?

Priebeh maternicových kontrakcií je zachytený citlivým snímačom tlaku a je zaznamenávaný spolu s pohybovou aktivitou tehotnej do vnútornej pamäte prístroja.

Mobilný snímač PrenCare ™ pracuje na princípe pasívneho záznamu dát. V priebehu monitorovania nič nevysiela, nič nevyžaruje. Prístroj je koncipovaný ako plne bezpečný pre tehotnú ženu i plod a možno ho používať dlhodobo. Zariadenie, ktoré prichádza do priameho kontaktu s pacientkou, je napájané len z akumulátora pri nízkom napätí. K samotnému prenosu získaných dát dochádza až po sňatí prístroja z tela tehotnej ženy spravidla raz denne. Kompletné výsledky monitorovania sú dostupné iba ošetrujúcemu lekárovi.

Dobu a dĺžku monitorovania stanovuje lekár, pre spoľahlivé vyhodnotenie výsledkov je treba minimálne 6 hodín záznamu denne. Meranie môže tehotná vykonať v niekoľkých časových úsekoch, ktoré by mali dohromady obsiahnuť celkovú dobu merania požadovanú lekárom.

Použitie systému PrenCare ™ dáva mamičkám také príležitosť zaznamenať v priebehu merania pocit subjektívnej kontrakcie, čo zvyšuje objektivitu a presnosť vyhodnotenia záznamu.

Je PrenCare vhodný i pre mňa?

Drvivá väčšina žien vníma tehotenstvo ako mimoriadny a vzácny úsek svojho života. Vrcholom celého očakávania je pôrod zdravého a pre život dobre pripraveného novorodenca. Niekedy sa ale niečo "zadrhne".

Integrovaný systém prenatálnej starostlivosti PrenCare ™ sám o sebe nelieči. Čo však vie veľmi dobre, je záznam a vyhodnotenie, či je činnosť maternice ešte v normálnych medziach alebo sa tu objavujú náznaky nežiaducich odchýlok.

Okrem už zachytených rizikových tehotenstiev s potenciálnou hrozbou predčasného pôrodu, pre ktoré je použitie ISPP PrenCare ™ jednoznačne najväčším prínosom, je tuná širšia skupina mamičiek. Sú to tie, ktoré sa necítia dobre, ale doteraz nebolo možné tieto dojmy objektivizovať.

Sú to zvyčajne ženy, ktoré majú obavy z príliš častého tvrdnutia brucha alebo iné ťažko vysvetliteľné pocity, ktoré sa len ťažko popisujú a lekár pri vyšetrení v ambulancii nenájde nič znepokojujúce. Využitím ISPP PrenCare ™ tu dostáva lekár do rúk skutočne objektívny záznam aktivity maternice, ktorý potom môže porovnať so subjektívnymi pocitmi tehotnej, s jej pohybovou aktivitou a presnejšie vyhodnotiť skutočný stav činnosti maternice.

Ďalšou skupinou sú mamičky, ktoré trpia úzkosťami a obavami z priebehu tehotenstva. Aj tu môže oveľa detailnejšie sledovanie a rozbor zdravotného stavu mamičky zohrať jednoznačne pozitívnu úlohu.

A samozrejme je PrenCare vhodný pre všetky mamičky, ktoré so záujmom sledujú svoje tehotenstvo, a chcú proste len vedieť, "čo sa deje".


Jak pomáhá Prencare
 
motýli